Home

!!! Wij gaan weer van start !!!

Jeugdbelangen hervat de activiteiten vanaf september.

De maatregelen zijn nu zodanig dat wij weer door kunnen gaan met de clubactiviteiten in ons lokaal.

Wij staan te trappelen om weer van start te gaan en zien de leden weer graag terug.

De knutselclubs van de woensdag en donderdagmiddag starten op 8 en 9 september.                                          

In verband met het continurooster die nu op vele scholen is ingesteld begint de woensdagmiddagclub nu van 14:30 t/m 16:00 uur.

De donderdag als vanouds van 15:30 t/m 17:00 uur.

Om dit te vieren hebben wij op zaterdag 4 september een leuke middag georganiseerd.

Er komt een springkussen te staan en er is ook wat lekkers. Er zijn spelletjes en er kan ook geknutseld worden. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen de eventuele daarbij gepaste maatregelen treffen. 

Voor nu betekent het dat wij de begeleiders vragen dat wanneer het lid wordt gebracht en gehaald, tot de markering bij de ingang te komen.

De clubruimte blijft voorlopig alleen toegankelijk is voor de leden en vrijwilligers.

Heeft het lid corona gerelateerde klachten of koorts moet die thuis blijven. Ook wanneer er een vakantie is geweest naar een risicogebied vragen wij de aanbevolen maatregelen in acht te nemen, zoals die ook voor de scholen gelden.

Voor informatie omtrent de vereniging kunt u mailen naar voorzitter@jeugdbelangen.com of bellen naar 0642813228.

Voor informatie omtrent het virus verwijs ik u naar de website van het RIVM (zie onderstaande link.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19