Geschiedenis

Vereniging Jeugdbelangen kent al een lange geschiedenis. Van Stichting tot Vereniging, van Breedstraat tot Anjerstraat nummer 1A. Maar wat al die tijd overeind is gebleven is het plezier om met de kinderen (en later ook de jongeren) van Enkhuizen bezig te zijn.

Jeugdbelangen (toen nog een Stichting) is op 10 april 1947 ontstaan na de tweede wereldoorlog uit het volksherstel, om de kinderen van Enkhuizen weer wat plezier in het leven te geven.
De Stichting Jeugdbelangen heeft ruim 40 jaar haar clubs o.a. gehouden in een pand in de Breedstraat, tegenover het stadhuis.

In 1999 is de Stichting een slapende Stichting geworden en is de knutselclub ondergebracht bij de toenmalige Stichting Welzijn onder de naam Jeugd & Belangen.

In januari 2002 ging de Stichting Welzijn failliet en mede omdat wij niet bij de nieuwe Stichting Breedband terecht konden en om toch de goed lopende knutselclub voor Enkhuizen te behouden is door de vrijwilligers in maart 2002 de vereniging Jeugdbelangen opgericht.
Er is bewust gekozen voor de naam Jeugdbelangen, de naam is mede na goedkeuring van het oude bestuur van de inmiddels opgeheven Stichting Jeugdbelangen gebruikt.

Inmiddels was in 2000 het oude pand van de Stichting in de Breedstraat door de Gemeente verkocht en was de club onvrijwillig verhuisd naar een schoollokaal van de school De Veste aan het Spaans Leger. Helaas moesten wij dit lokaal in april 2004 verlaten omdat de school het zelf weer nodig had en moesten wij al ons materiaal opslaan (oh ironie) in ons oude pand aan de Breedstraat.

Na een moeilijke, maanden durende, zoektocht naar een andere locatie hebben wij in augustus 2004, na vele gesprekken met o.a. de Gemeente een voorlopig onderkomen gevonden in een lokaal van de Zeevaartschool aan de Kuipersdijk te Enkhuizen.

In 2009 ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Jeugdbelangen kreeg een eigen onderkomen. Op 22 augustus 2009 is het nieuwe gebouw aan de Anjerstraat 1a feestelijk geopend. In dit seizoen zijn allerlei nieuwe clubs voor 12 tot 16 jarigen gestart en konden we het honderdste lid inschrijven.

April 2010 is Jan Peter Lageweg die jarenlang niet alleen de voorzitter maar ook het gezicht van Jeugdbelangen was, afgetreden vanwege gezondheidsklachten. Sandra Mullens heeft de voorzittershamer van hem overgenomen..

Het bestuur.